1 fő szociális gondozó házi segítségnyújtásban

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

Területi Gondozás – Házi Gondozó Szolgálat

1 fő szociális gondozó Házi segítségnyújtásban

munkakör betöltésére

 

A Közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1154 Budapest, Arany János u. 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozottainknak fizikai ellátása, pszichés gondozása lakó környezetükben. Reggeli és ebéd tálalása. Háztartási munkák elvégzése. (pl. orvoshoz kisérés, gyógyszerek kiváltása, bevásárlás stb.)

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII: törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, XV. kerületi Egyesített Szociális Intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételek:

-      szociális gondozó OKJ-s képesítés, általános ápoló

-      Magyar állampolgárság,

  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
       -     2 éves szakmai tapasztalat

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

  • szervezőkészség
  • együttműködési készség,
  • pontosság, rendszeresség,
  •  megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Jordáki Ildikó nyújt, a 414-0202 –es  telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 10/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
  • elektronikus úton Dominikné Csiszár Krisztina részére a csiszar.kriszti@eszixv.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az igazgató által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat honlapja – 2018. április 16.

- Budapest Főváros XV. kerületi Egyesített Szociális Intézménye honlapja – 2018. április 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszixv.hu honlapon szerezhet.

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-04-16 09:55:15
Feltöltve: 2018-04-16 09:54:40
Feltöltve: 2018-04-16 09:53:41
Belépés

Elfelejtett jelszó